martes, 3 de febreiro de 2015

Datos para as fichas das herbas (plantas) ou árbores


1-Nome: científico, basónimo, galego, castelán,  portugués, catalán, euskaro, inglés, outros ....
2-Etimoloxía- Orixe do nome
3-Sinónimos: principalmente  en Galego  . Polisemia con outras herbas
5-Características: Viváz, perenne , acuática, con flor ou sen flor, segundo o tamaño (herbácea, arbusto, árbore),  follas caduca ou perenne,
6-Hábitat: Fotoperiodismo (precisa sombra, semisombra, moita luz ...
7- Momento de maior interés :cando é a floración, cando está moi vistosa, se é  nemoral,  outras ...
8-Uso : Herbas mediciñais, tóxicas, velenosas, decorativa, .....Comestibles e non comestibles
9-Etnoloxía: costumes, lendas,....
10- Localización e nª de exemplares en Campolongo (fotografía) ; Libro de Árbores de Pontevedra
11- Outras curiosidades: poemas, receitas, cancións ...

Acompañar os apartados anteriores con FOTOS ,   a poder ser propias (sen flor, con flor, ...)

NOTAS: A ficha hai que entregala tanto escrita (para presentala en Ponteciencia) e tamén dixitalmente  (tipo powerpoint). Cada apartado dos numerados irá nunha diapositiva ou máis, acompañado, a poder ser dunha imaxe. Existe a posibilidade de meter as fichas persoalmente no blog "Entre Herbas do Ghafos", sempre que teñamos un correo electrónico de gmail. 

Os traballos meteránse no blog "Entre Herbas do Ghafos" (onde xa hai algunha información dalgunha das plantas e árbores)

Curiosidades que se poden investigar:

- Cantas plantas e  árbores hai en Campolongo que sexan autóctonas, alóctanas, naturalizadas, invasora, ou malas herbas.?
- Cantas son comestibles? Cantas tóxicas, ou velenosas?
- Cantas son mediciñais?
- Cantas hai que precisan sombra e cantas non?
- Cantas levan nome de Santo?
- No caso das herbas, cantas coinciden no seu nome?

Si se che ocorre algunha idea para investigar, AVISA!!!!!

VER RECURSOS WEB (fotos , fichas, ligazóns ...)


Ningún comentario:

Publicar un comentario