mércores, 4 de novembro de 2020

Datos para as fichas dos froitos, plantas (herbas) ou árbores

Foto ou debuxo
1-Nome: científico, basónimo, galego, castelán,  portugués, catalán, euskaro, inglés, outros ....
2-Etimoloxía- Orixe do nome
3-Sinónimos: principalmente  en Galego  . Polisemia con outras herbas
5-Características: Viváz, perenne , acuática, con flor ou sen flor, segundo o tamaño (herbácea, arbusto, árbore),  follas caduca ou perenne,
6-Hábitat: Fotoperiodismo (precisa sombra, semisombra, moita luz ...
7- Momento de maior interés :cando é a floración, cando está moi vistosa, se é  nemoral,  outras ...
8-Uso : Herbas mediciñais, tóxicas, velenosas, decorativa, .....Comestibles e non comestibles
9-Etnoloxía: costumes, lendas,....
10- Localización  ; para libros "Libro de Árbores de Pontevedra"
11- Outras curiosidades: poemas, receitas, cancións ...

Acompañar os apartados anteriores con FOTOS ,   a poder ser propias (sen flor, con flor, ...)

NOTAS: A ficha hai que entregala tanto por escrito e, a poder ser, en formato dixital  (tipo powerpoint). Por escrito máximo dúas páxinas. No caso dixital cada apartado dos numerados irá nunha diapositiva ou máis, acompañado, a poder ser dunha imaxe.   Os traballos meteránse no blog "Entre Herbas do Ghafos" (onde xa hai algunha información dalgunha das plantas e árbores)

VER RECURSOS WEB (fotos , fichas, ligazóns ...)


Ningún comentario:

Publicar un comentario