xoves, 1 de novembro de 2018

Concurso Àrbore do ano 2019 - "Piñeiro araucano" do Castelo de Soutomaior. (Pontevedra)


Cun perímetro  basal de 2,67 m, que se reduce a 2,46  m á altura do peito, o tronco àlzase dereito sen perder a  verticalidade , sen bifurcacións e sen abrir unha verdadeira cruz, como é habitual nos exemplares desta especie, mostrando a primeira ramificación a 9,40  m en que nace unha pola que crece paralela ao tronco principal ata uns metros máis arriba. Aínda que existen poliñas menores, a copa non comeza a formarse ata os 21  m de altura, alcanzando finalmente unha altura de 27 m. O fuste principal está en bo estado sanitario.
Este exemplar de  Araucaria  araucana do parque de Soutomaior é un dos exemplares da flora  alóctona máis notables do “Catálogo de  "Árbores e  formacións  senlleiras de Galicia”, pola súa morfoloxía e, sobre todo, polo pouco frecuentes que son os exemplares adultos desta especie en Galicia.
Descoñécese a súa orixe e o ano exacto da súa plantación, pero sábese que pertence á  arboleda orixinal do Parque, creada durante a execución do proxecto de axardinamento practicado, na época do Marqués de la Vega de  Armijo, a partir de 1870, cando ten lugar a transformación botánica con motivo da restauración global do castelo.
Trátase dun exemplar protexido ao amparo do “Catálogo  galego de  árbores  senlleiras” (Catálogo de árbores singulares de Galicia) creado pola Xunta de Galicia, a través do Decreto 67/2007, do 22 de marzo. Este Decreto pretende establecer o réxime xurídico básico para as árbores que se inclúan no devandito catálogo, coa finalidade de protexelas de posibles riscos e ameazas, garantindo así a súa conservación. Por tanto, terán consideración de “ senlleiras” (singulares) as árbores ou as formacións de calquera especie, tanto autóctona como foránea, situadas en terreos de propiedade pública ou privada, que sexan merecedoras de medidas específicas de protección en atención ás excepcionais características  do a súa porte,  dendrometría, idade, rareza, significación histórica ou cultural, interese científico, educativo, estético, paisaxístico ou calquera outra circunstancia que  as faga merecedoras dunha especial protección.   ---  Entrar para  votar (ver os outros candidatos)mércores, 3 de outubro de 2018

Marcha polo sendeiro do río GafosEste mércores 3 de outubro saímos facendo unha marcha de senderismo polo Gafos, dende o CEP Campolongo até o Muíño de Cabanas na parroquia de Salcedo.  A Asociación Vaiopolorío colaborou conosco abríndonos o muíño para poder velo por dentro.  Ver díptico sobre o río - Ver máis fotos

xoves, 25 de xaneiro de 2018

Consecuencias do temporal "Ana" ?

 Non sabemos ben se se aproveitou o momento do temporal Ana para "chapodar" estas catro árbores. Xunto con estas hai tres cotos máis neste ano no Parque Campolongo.